Reklamácie

Ak ste si zakúpili tovar priamo v našej spoločnosti na e-shope https://www.top-kolobezky.sk/ a na výrobku sa objavila chyba, ale výrobok je v záruke, máte možnosť tovar reklamovať.

Stiahnite si Reklamačný formulár a riadne ho vyplňte. Následne ho spolu s reklamovaným tovarom zašlite na adresu:

Jana Zvonárová – JANPET partners
Kpt. Nálepku 1317/39A
919 04 Smolenice

IČO: 42 404 061
DIČ 1076024444

Telefón: +421 907 774 096

E-mail: topkolobezkysk@gmail.com

Odporúčame, aby súčasťou reklamácie bol tiež sprievodný list, ktorý opisuje závadu, vzniknutý problém na tovare a kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Odporúčame teda napísať do sprievodného listu tiež číslo Vášho bankového účtu s pripomienkou vrátenia peňazí.

Reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote. Pre zistenie aktuálneho stavu Vašej reklamácie kontaktujte prosím reklamačné oddelenie, tel.č. +421 907 774 096, email: topkolobezkysk@gmail.com

Ako postupovať, keď...

  • Dodaný tovar je poškodený?

Dorazil k Vám poškodený tovar? Je poškodená krabica alebo je porušená páska? Odporúčame balík vôbec neprebrať a na mieste spísať s prepravnou spoločnosťou formulár o škodovej udalosti. Balík môžete prevziať, ale len pod podmienkou, že na reklamáciu poškodeného tovaru je spísaný škodový protokol s kuriérom prepravnej spoločnosti.

  • Dorazil Vám iný tovar ako ste si objednali?

Pravdepodobne došlo k zámene na našom centre. Kontaktujte nás, prosím, na e-maile topkolobezkysk@gmail.com alebo na tel. +421 907 774 096, kde radi Váš problém vyriešime.

  • Tovar nespĺňa Vaše požiadavky alebo ho chcete z iného dôvodu vrátiť?

Zo zákona máte nárok na vrátenie nepoškodeného a nepoužitého tovaru do 14 dní od jeho prevzatia. Môžete tak urobiť odoslaním tovaru spolu s kópiou faktúry a sprievodným listom (odstúpením od zmluvy) s číslom Vášho bankového účtu na adresu: Jana Zvonárová – JANPET partners, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 Smolenice alebo na e-mail: topkolobezkysk@gmail.com . Odstúpenie od zmluvy musí k nám byť písomne ​​doručené e-mailom alebo poštou do 14 dní od prevzatia tovaru. Samotný tovar môže byť odoslaný aj neskôr. Po preskúmaní tovaru a Vašej žiadosti Vám budú na uvedený bankový účet poukázané príslušné finančné náklady (poštovné sa do týchto nákladov nezapočítava). Tovar musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom bol prevzatý

  • V priebehu záručnej lehoty 2 rokov sa prejavili na tovare známky technického poškodenia a chcete ho reklamovať?

Ak ste si zakúpili tovar priamo na e-shope https:// www.top-kolobezky.sk/ a na výrobku sa objavila závada, v prípade, že je to tovar v záruke, máte možnosť tovar reklamovať. Stiahnite si Reklamačný formulár a riadne ho vyplňte. Následne ho spolu s reklamovaným tovarom zašlite na adresu Jana Zvonárová – JANPET partners, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04  Smolenice. Odporúčame, aby súčasťou reklamácie bol tiež sprievodný list, ktorý opisuje chybu a vzniknutý problém na tovare a kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade reklamácie Vám patrí náhrada účelne vynaložených nákladov. Odporúčame teda napísať do sprievodného listu tiež číslo Vášho bankového účtu s pripomienkou vrátenia peňazí.

Reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote. Pre zistenie aktuálneho stavu Vašej reklamácie kontaktujte prosím reklamačné oddelenie, tel.č. +421 907 774 096, e-mail: topkolobezkysk@gmail.com

Vzor reklamačného formulára [docx]